Gnieźnieńska

Gnieźnieńska

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: Września
Powierzchnia: 396,86 m2
Rok: 2018