Platinum Palace Residence

Platinum Palace Residence

Obiekt: Łącznik obiektów hotelowych
Lokalizacja: Poznań
Powierzchnia: 216,32 m2
Rok: 2017