Hotel Węgierki

Hotel Węgierki

Obiekt: Budynek usługowy gastronomiczno-hotelarski
Lokalizacja: Węgierki
Powierzchnia: 3 800 + 635 m2
Rok: 2016