Gnieźnieńska II

Gnieźnieńska II

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: Września
Powierzchnia zabudowy: 396,72 m2
Powierzchnia użytkowa:  900,08 m2
Rok: 2020