Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych – interpretacja przepisów

Jolanta Pawłowska główny projektant
1 lutego 2018 r.

W związku z licznymi sporami w procesach uzyskiwania pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych. Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej wystąpiła do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o interpretację przepisów w tym zakresie.

GUNB potwierdził powszechnie stosowaną przez architektów interpretację ustawy Prawo Budowlane, w myśl której, w każdym budynku jednorodzinnym można wydzielić dwa lokale mieszkalne. Jednocześnie potwierdził, iż nie ma wymogu aby dla tych lokali była wydzielona część wspólna. Jedynym wymogiem jest to by lokale nie były oddzielone przerwą dylatacyjną od fundamentu do dachu.

Oczywistym jest fakt, iż ostateczna ocena w konkretnym przypadku należy do właściwego miejscowego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wyjaśnienia udzielone przez GUNB nie są oficjalną wykładnią prawa, mogą jednak być bardzo pomocne w obronie obranej przez projektantów i inwestorów wizji inwestycji.