Nowe warunki techniczne od 1 stycznia 2018 r.

Anna Darmosz architekt
27 listopada 2017 r.

14 listopada 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa podpisał nowelizację do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., warto więc już teraz przyjrzeć się najważniejszym zapisom zawartym w rozporządzeniu.

Warto zaznaczyć, że nadchodząca nowelizacja bazuje na dobrze znanym tekście warunków technicznych z 12 kwietnia 2002 roku – zmianie uległa tylko niewielka jego część. Projekt przez kilka ostatnich miesięcy poddawany był konsultacjom społecznym. Jak przekonuje ministerstwo ma odpowiada potrzebom inwestorów, ma on dostosować przepisy do aktualnej praktyki architektonicznej i współczesnych możliwości technicznych. W konsekwencji zatem doprowadzi również do zmniejszenia ilości wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Czy tak faktycznie będzie przekonamy się w nadchodzących miesiącach.

Najwięcej zapisów wymieniono w dziale II: „Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej” oraz dziale III: „Budynki i pomieszczenia”. W pierwszym z nich kluczowy jest §12 ust. 3 umożliwiający usytuowanie budynku na granicy działki pod warunkiem, że przylega on do budynku na działce sąsiedniej. Zachęcam również właścicieli działek w pobliżu granicy lasu do przyjrzenia się §271 pozwalającemu na zmniejszenie odległości inwestycji od granicy upraw leśnych.

Najbardziej oczekiwane przez architektów novum to wprowadzenie pojęcia parkingu i jego definicji, której dotychczasowy brak powodował wiele (często sprzecznych ze sobą) interpretacji, a ponadto konfuzję stron zainteresowanych. Dopisano także niewystępujące dotąd przepisy dotyczące rozmiarów i odległości dla miejsc postojowych samochodów innych niż osobowe. Wprowadzono ponadto przepis, który może znacznie uprościć zagospodarowanie w szczególności niewielkich działek. Paragraf 19.1 umożliwia projektowanie większej ilości stanowisk postojowych, które można usytuować w odległości 7 metrów od okien budynku i 3 metrów od granicy działki (przed nowelizacją były to z 4 miejsca, teraz aż 10). Wszelkie ograniczenia dotyczące odległości zostały natomiast zniesione w przypadku 2 miejsc postojowych przy budynkach jednorodzinnych i zagrodowych. Wymiary miejsc postojowych dla samochodów osobowych zostały poszerzone z 230 cm do 250 cm. Niewielkim zmianą ulegną też wymiary dojazdów i parametry garaży wielostanowiskowych.

Największe zmiany w dziale III dotyczyć będą projektów budynków wielorodzinnych. Do najnowszych warunków technicznych wprowadzono pojęcie aneksu kuchennego, które zastąpiło dotychczas funkcjonujące w przepisach pojęcie wnęki kuchennej. Zrezygnowano także ze wskazania konkretnych sprzętów niezbędnych w kuchni czy aneksie kuchennym. Biorąc pod uwagę, że w aktualnej rzeczywistości rynkowej wielu lokatorów decyduje się na umieszczenie pralki w kuchni, bądź w specjalnie wydzielonej pralni (do tej pory obowiązkowe było usytuowanie pralki oraz kosza na brudna bieliznę w łazience), zmiana przepisów tego rodzaju faktycznie zbliża regulacje prawne do praktycznych potrzeb użytkowników.

W kontekście budynków wielorodzinnych pojawiła się jeszcze jedna wyraźna odpowiedź na potrzeby konsumentów.  Od stycznia legalne będzie zaprojektowanie aneksu kuchennego w pokoju dziennym mieszkania jednopokojowego. Jednocześnie, by uniknąć powstawania mieszkań kapsułowych, wprowadzono minimalną wielkość mieszkania, określoną na 25 m². Czy to dobrze? Z pewnością jest to temat budzący niejakie kontrowersje. Szeroko komentowaną zmianą jest też zniesienie wymagań dotyczących minimalnych szerokości konkretnych pomieszczeń oraz kubatury łazienek. Z jednej strony przywołane regulacje umożliwią dużo większą swobodę w projektowaniu mieszkań w budynkach wielorodzinnych, ale niosą też ze sobą niebezpieczeństwo powstawania lokali nieergonomicznych, których funkcjonalność budzić będzie uzasadnione wątpliwości.

W nowych przepisach znalazł się też ukłon w stronę młodych rodziców. Mowa tu o §85a który wprowadza obowiązek zaprojektowania pomieszczenia do przewijania i karmienia dzieci w budynkach handlu i gastronomii o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m² oraz na stacjach benzynowych o powierzchni powyżej 100 m². Na pewno ułatwi to codzienne funkcjonowanie rodziców małych dzieci, szkoda jedynie, że w przepisie pominięto obiekty kultury i budynki urzędowe.

Podsumowując, nowelizacja to raczej ewolucja niż rewolucja w warunkach technicznych. Wprowadza kilka niezbędnych pojęć, uzupełnia niejedną lukę utrudniającą porozumienie się stron w procesie budowlanym, dopasowuje też niektóre przepisy do aktualnych potrzeb konsumentów. Z pewnością daje większą wolność projektową architektom w procesie projektowania mieszkań. Jednak czy projektanci będą w stanie z niej skorzystać tak, aby efekt był nadal ergonomiczny i przyjazny mieszkańcom? Jesteśmy przekonani, że w naszych projektach zrobimy z tych zmian dobry użytek.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285403
Prezentacja dotycząca zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji rozporządzenia:
http://mib.gov.pl/2-WT2018.html